การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Displaying 1-5 of 5 results.
รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
รายงานผลการขับเคลื่อนตามนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี พ.ศ.2566
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลกระจับประจำปีงบประมาณ พ.2566
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลกระจับประจำปีงบประมาณ พ.2565