รายงานติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี

Displaying 1-3 of 3 results.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลกระจับ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564