เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

Displaying 1-4 of 4 results.
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) พ.ศ. 2567
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) พ.ศ. 2566
ประกาศนโยบายเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลกระจับ
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) พ.ศ.2565