การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต

Displaying 1-2 of 2 results.
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลตำบลกระจับประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน)
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลตำบลกระจับประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน)