ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

Displaying 1-4 of 4 results.
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ ประจำปี พ.ศ.2566
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)