การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

Displaying 1-3 of 3 results.
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี 2567
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี2566
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลกระจับประจำปี 2565