ต้อรับคณะศึกษาดูงาน จาก ทต.บ้านบางม่วง

1 กุมภาพันธ์ 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นายมนัส ใจเจน นายกเทศมนตรีตำบลกระจับ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกระจับ และนายบุญชอบ วงศ์สุกร ประธานชุมชนหนองกระจ่อย พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับนายประถมการ อ่วมอ่อง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบางม่วง พร้อมคณะอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง อ.บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ในโอกาสศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ณ ชุมชนหนองกระจ่อยสร้างสรรค์ ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!