จิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ

6 พฤศจิกายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ทต.กระจับ จัดกิจกรรม #จิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำคลองสวยน้ำใส
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เทศบาลตำบลกระจับ นำโดยนายมนัส ใจเจน นายกเทศมนตรี ร่วมกับ อำเภอบ้านโป่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและวัชพืชในแหล่งน้ำ/ลำคลอง ตามนโยบายปฏิบัติราชการของนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ที่บริเวณคลองดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ตัดแต่งต้นไม้ กำจัดวัชพืช เพื่อให้เกิดความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดน่ามอง โดยวางแผนดำเนินการเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งปี 12 ครั้ง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!