ประกาศขายทอดตลาด

7 กันยายน 2565
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 20 กันยายน 2565 กองคลัง เทศบาลตำบลกระจับ ภายใต้การบริหารงานของนายมนัส ใจเจน นายกเทศมนตรี จัดโครงการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เทศบาลตำบลกระจับ ประจำปี 2565 จำนวน 74 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ข้างสำนักงาน มีสนใจเข้าร่วมการประมูลครั้งนี้ จำนวน 9 ท่าน ผู้ชนะคือหมายเลข 1 นายวรินทร์ สุขพร้อม ราคาประมูล 32,700.-บาท

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง