ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณเทศบาลกระจับ 26/4)