ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยเทศบาลกระจับ 22/1)