ประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างสำหรับโครงการก่อสร้าง/ต่อเติม อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระจับ

25 กันยายน 2566
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง