ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ บริเวณซอยเทศบาลกระจับ 4 แยก 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 กันยายน 2566
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ