ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บริเวณซอยเทศบาลกระจับ 4 (คลองหนองตะแคง)

6 กันยายน 2566
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง