ประกาศเปิดเผยตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ บริเวณซอยเทศบาลกระจับ 4 แยก 4

30 สิงหาคม 2566
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ