ประกาศประกวดราคาจ้าก่อสร้างท่อระบายน้ำ บริเวณซอยเทศบาลตำบลกระจับ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 กรกฎาคม 2566
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง