กิจกรรมปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

24 มกราคม 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ทต.กระจับ ร่วมกิจกรรมปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ของจังหวัดราชบุรี
วันที่ 24 ม.ค. 2567 นายมนัส ใจเจน นายกเทศมนตรี ตำบลกระจับ พร้อมนางสาวอ้อยทิพย์ เลิศชุติมากุล ส.อบจ.ราชบุรีเขตบ้านโป่ง ร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดราชบุรี ที่วัดหนองปลาหมอ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน นำกล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ พร้อมร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี และให้เกิดความสงบ ความสันติ และความสามัคคีในแผ่นดิน
จากนั้นร่วมกันมอบทุนการศึกษา มอบพันธุ์ปลาแก่ผู้นำชุมชนเพื่อนำไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค รวม 250 ถุง แก่ผู้ด้อยโอกาสจากเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ซึ่งมีพระปิฎกโกศล เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม พร้อมคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี นำถุงยังชีพที่ภายในมีข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีพ มาร่วมมอบในครั้งนี้ด้วย
โอกาสนี้ได้จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป การส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก และให้บริการทางทันตกรรม เช่นตรวจสุขภาพปากและฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน ฯลฯ
นอกจากนี้จังหวัดราชบุรียังได้ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน มีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน รวม 26 หน่วยงาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการและเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย และได้รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เพื่อนำไปสู่การแก้ไขด้วย

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!