การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ปี 2566

22 กุมภาพันธ์ 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่  22 กุมภาพันธ์ 2566   ณ  โรงจอดรถดับเพลิงเทศบาลตำบลกระจับ อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี นายมนัส  ใจเจน  นายกเทศมนตรีตำบลกระจับ  ได้แจ้งการที่ได้รับรางวัลจากโครงการกประกวดชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ ของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลกระจับ และได้มีการประชุมคณะผู้บริหาร  ข้าราชการ  พนักงานเทศบาล เพื่อมอบนโยบายในการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์  และก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัยในสายตาประชาชน 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!