โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปีการศึกษา 2565

10 มีนาคม 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 10 มีนาคม 2566 นายมนัส ใจเจน นายกเทศมนตรีตำบลกระจับ มอบหมายให้ นายวรวัฒน์ น้อยโสภา รองนายกเทศมนตรี นำเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระจับ จำนวน 70 คน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ตามโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปีการศึกษา 2565 โดยเข้ากราบขอพรพระหลวงพ่อวัดไร่ขิง พระพุทธรูปปางมารวิชัยสมัยเชียงแสน ชมพระอุโบสถเป็นศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น สักการะท้าวเวสสุวรรณโณ ณ วัดไร่ขิง และ ชมการแสดงจับจรเข้ด้วยมือเปล่า ชมการแสดงมายากล การแสดงช้างประกอบเสียง ณ ลานแสดงช้างและฟาร์มจรเข้สามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์จากการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริง มีพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา อีกทั้งเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!