โครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระจับ ประจำปีการศึกษา 2565

21 มีนาคม 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 21 มีนาคม 2566  นายมนัส  ใจเจน  นายกเทศมนตรีตำบลกระจับ พร้อม คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงานเทศบาลตำบลกระจับ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระจับ  ประจำปีการศึกษา 2565  เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง รักการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้ การแข่งขันกีฬา ในครั้งนี้มีเด็กเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 63 คน แบ่งออกเป็น 3 ทีม ทีมละ 21 คน  โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬา ดังนี้ วิ่งอ้อมหลัก วิ่งแข่งเก็บบอลสี ส่งบอลข้ามศรีษะ ตักน้ำใส่ขวด เตะบอลเข้าโกล์ และชักเย่อ

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!