โครงการถนนสวย ซอยสะอาด ปลอดภัยในเขตเทศบาลตำบลกระจับ

30 พฤศจิกายน 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 นายมนัส ใจเจน นายกเทศมนตรีตำบลกระจับ เป็นประธานปล่อยแถวเจ้าหน้าที่รณรงค์ทำความสะอาดตามโครงการถนนสวย ซอยสะอาด ปลอดภัย ในเขตเทศบาลตำบลกระจับ ณ บริเวณวิหารหลวงพ่ออโนทัย วัดจันทาราม โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลกระจับ รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากหมวดทางหลวงบ้านโป่ง ภาคเอกชน และประชาชนนำโดย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 15 ต.หนองอ้อ ร่วมกันเก็บขยะบริเวณถนน สาย 323 แสงชูโต ซึ่งเป็นถนนสายหลัก อยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลกระจับ ที่ถือว่าเป็นเมืองหน้าด่าน โดยจะมีผู้คนสัญจรผ่านไปมาเป็นจำนวนมาก ทั้งมุ่งหน้าสู่จังหวัดกาญจนบุรี และมุ่งสู่ จังหวัดกรุงเทพฯ

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=430519267050731&set=a.4122316007871020&__cft__[0]=AZVbyYcYlRNEuZNeMEj8Cp3-kLh4ABLVb3tkc1vWK1rGCTEfiSuwYjJ4Rl3p_gtRQOk5i_DROq66JWbU2eaEUAt43-rkf0du12sfkHe5gP3IoDgIpXtyerzGjHi3AlrpQG-jEj9F4_AJGzWtIsSNprcCSJbPjrcDPh2GPDMtBMHDalmPB-aM-3GtUVLTqC_eKRA&__tn__=-R

 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=430519267050731&set=a.4122316007871020&__cft__[0]=AZXtUStXLtSXmiL7B_G8on8AOfpNGx4HTiVh0JGS839ZV9sSNnrk2Huc3fxNDLmpdykhVP8PGOeFqwSn2yoR04lfEkYAIwyGMAwr2FB_Z0MmNZUoA2hWHqZ--iMWx-VYiCXCU0hrZy1Hw6HdUM1TrmanjsZKJJ61EyGZDiSa_XxwW_V4htD2R5n4Q9-NIjxFpaQ&__tn__=-R

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!