โครงการประเมินผลลัพธ์และยกระดับการดำเนินงานของ อปท."กองทุน"

1 เมษายน 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 1 เมษายน 2564 นายสมศักดิ์ ตันเจริญ ปลัดเทศบาลตำบลกระจับ เป็นประธานเปิดโครงการประเมินผลลัพธ์และยกระดับการดำเนินงาน อปท. “กองทุน” ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำหรับกองทุนสุขภาพตำบล (NCD และศูนย์เด็กเล็ก) ณ ห้องประชุมสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกระจับ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง