ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ บริเวณซอยเทศบาลกระจับ ๔ แยก ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4 กันยายน 2566
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง