ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลกระจับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16 ธันวาคม 2565
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง