ประกาศยกเลิกโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บริเวณซอยเทศบาลกระจับ 4 (คลองหนองตะแคง) โดยวิธีการคัดเลือก

30 กันยายน 2565
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ