ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ บริเวณซอยสาธารณะข้างสถานีบริการแก็ส pt (ซอยผู้ใหญ่เดช) หมู่ที่ 10 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3 ตุลาคม 2565
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ