ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และปรับปรุงฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยเทศบาลกระจับ 25 แยก 3 และแยก 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29 สิงหาคม 2565
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ