ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/tc8b0t

 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
48
เมื่อวาน
112
เดือนนี้
983
เดือนก่อน
4,151
ปีนี้
8,343
ปีก่อน
23,291
  • 2 มีนาคม 2564 ประกาศเรื่องกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลกระจับ
  • 25 กุมภาพันธ์ 2564 จุลสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการและกฎหมายใกล้ตัวฉบับที่ 2/2564
  • 19 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลกระจับ

สถานที่สำคัญ / OTOP